Wydrukuj tę stronę

ADORACJE: 1. NIEDZIELA CZERWCA


Jezus zostawia serce, ks. Tadeusz Mrowiec
Jezu wstępujący do nieba, w tym pokłonie wyrażamy naszą wdzięczność za dzieło odkupienia. Z woli Ojca i z miłości do nas przyszedłeś na świat, stałeś się człowiekiem, doświadczyłeś wszystkiego, co ludzkie, oprócz grzechu, z własnej woli przyjąłeś mękę, cierpienie i śmierć, więcej

Dziękczynienie, ks. Edward Staniek
Panie, dziękujemy za to, że mamy chwilę czasu na objawienie naszej wdzięczności. Jesteś bowiem z nami i chcemy razem z Tobą zanieść do Twego i naszego Ojca pieśń dziękczynną nie tylko za bogactwo życia – za nasz rozum i wolną wolę – ale i za naszą nieśmiertelność więcej