Wydrukuj tę stronę

ADORACJE: 1. NIEDZIELA LIPCA


Jezus objawia Ojca, ks. Tadeusz Mrowiec

Panie, Synu Boży, najpierw przypominasz nam, że Twój Ojciec jest Panem nieba i ziemi. Chcesz, abyśmy wraz z Tobą zachwycili się Jego tajemnicą. Na początku wakacji, gdy rozpoczyna się lato, zachwyca nas całe stworzenie. Wzrastające zboża, drugie pokosy trawy, więcej

Modlitwa o przebaczenie, ks. Edward Staniek
Panie Jezu, ucząc nas modlitwy, podałeś słowa: „Ojcze, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Powtarzamy je każdego dnia, ale nie zawsze rytm naszego serca harmonizuje z naszymi ustami. Nie zawsze serce przebacza tak, więcej