Wydrukuj tę stronę

Cytaty, myśli, aforyzmy


Nie mieczem, lecz krzyżem uczynił Chrystus ziemię sobie poddaną.
(św. Augustyn)

To nie złe duchy ukrzyżowały Chrystusa, lecz to ty wraz z nimi go ukrzyżowałeś i krzyżujesz nadal przez upodobanie w wadach i grzechach.
(św. Franciszek z Asyżu)

Kto nie szuka krzyża Chrystusowego, nie szuka chwały Jego.
(św. Jan od Krzyża)

Tylko krzyże dadzą pewność w dniu sądu. Kiedy nadejdzie ten dzień, jakże będziemy szczęśliwi z powodu naszego bólu, dumni z naszych upokorzeń i bogaci w nasze ofiary.
(św. Jan Maria Vianney)

Zbyt wielu ludzi wdrapuje się teraz na krzyż tylko po to, żeby ich można było widzieć z większej odległości, nawet jeśli w tym celu trzeba trochę podeptać Tego, który znajduje się na krzyżu od tak dawna.
(Albert Camus)

Dla chrześcijan krzyż jest symbolem mądrości Boga i Jego nieskończonej miłości, objawionej w zbawczym darze Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał za życie świata, za życie każdego i każdej z was. On jest nie tylko znakiem waszego życia w Bogu i waszego zbawienia, lecz także niemym świadkiem cierpień ludzi i zarazem jedynym i bezcennym wyrazem wszystkich ich nadziei.
(Benedykt XVI)