Wydrukuj tę stronę

ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

Obecność Boga w świątyni, ks. Bogdan Zbroja
Ewangelia opowiada o oczyszczeniu świątyni, którego dokonał nasz Mistrz; wyrzucił z przybytku wszystkich, którzy nie skupiali się na chwale Boga, ale robili różne interesy w miejscu Bogu poświęconym. Kochani moi! Każdemu z nas grozi wyrzucenie z więcej

Matka i głowa wszystkich kościołów, ks. Jan Augustynowicz
Bazylika laterańska jest najstarszym kościołem Rzymu, wzniesionym z polecenia cesarza Konstantyna Wielkiego na gruzach koszar gwardii rzymskiej. Pierwotna bazylika pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela składa się z pięciu naw, z których środkowa więcej

Świątynia, ks. Tomasz Jelonek
W pierwszym czytaniu prorok Ezechiel zapowiada wodę, która wypływa ze świątyni i jest wodą życiodajną, nad którą rosną drzewa owocowe. Ich owoce służą za pokarm, liście zaś za lekarstwo. Realizację tej zapowiedzi wskazuje Ewangelia, w której Jezus najpierw więcej

Nurty łaski Bożej, ks. Kazimierz Skwierawski
Słyszeliśmy w Księdze Ezechiela, że woda wypływała ze świątyni. Ale jak to się dzieje? Woda wypływa ze świątyni przez poszczególne członki Kościoła. Na końcu Mszy Świętej jak zawsze usłyszymy zdanie: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. A to oznacza, że w tym więcej