Wydrukuj tę stronę

WIELKI CZWARTEK


Krew Chrystusa, ks. Kazimierz Skwierawski

Na przełomie pierwszego i drugiego wieku Klemens Rzymski powiedział tak: „Spójrzmy na krew Chrystusa. Przekonajmy się jak jest drogocenna dla Jego Ojca. Przelana dla naszego zbawienia, przyniosła całemu światu łaskę skruchy”. Właśnie w tym momencie, jak w każdej więcej

Pomoc na najtrudniejsze sytuacje, ks. Marek Gilski
W przeddzień śmierci także Jezus podejmuje najważniejsze sprawy. Nie tylko słowem, ale i czynem. Nie tylko mówi o miłości, ale myje nogi uczniom i ustanawia Eucharystię i sakrament kapłaństwa. Te gesty i te słowa zapadną uczniom w pamięć. Będą do nich wracać więcej

Do końca nas umiłował, ks. Stanisław Saletnik
Wieczernik dla nas, chrześcijan, to jedno z miejsc najświętszych. To pierwsza Msza św., pierwsze tabernakulum, pierwsza komunia, pierwsze święcenia kapłańskie. Chrystus w Wieczerniku uczy nas miłości nie tylko przez umycie nóg Apostołom, słowa zachęty, ale więcej