Wydrukuj tę stronę

2. NIEDZIELA ADWENTU


Wydawać owoce nawrócenia, ks. Janusz Mastalski

Jest jednak jeszcze jedno greckie słowo oddające sens wyrazu „nawrócenie”. Jest nim metanoia. Oznacza ono zmianę sposobu myślenia. Człowiek wracający do Boga zmienia sposób wartościowania, oceniania. Zmiana myślenia oznacza więcej

Królestwo Boże pośród nas, ks. Kazimierz Skwierawski
Kiedy patrzymy na świat, często zadajemy pytanie, które stawiali już starożytni: Dlaczego dobrzy cierpią, a złych nie spotyka kara? Trzeba, abyśmy stale pamiętali, że doczesność jest czasem wielkiej Bożej cierpliwości i oczekiwania na nasze więcej