Wydrukuj tę stronę

WIELKA SOBOTA


Dwie wielkie decyzje, ks. Edward Staniek

Wielu ludzi sądzi, że można grać na dwa fronty. Jeden to przebywanie w świecie Boga, który jest odgrodzony od świata ciemności parkanem Jego przykazań. Drugi to możliwość wyjścia poza ten parkan i zbudowania sobie świata według swojej woli. Wydaje się, że poza tym więcej

Zobowiązania chrztu, ks. Stanisław Saletnik
W czasie Wigilii Paschalnej wspominamy nasz chrzest. Święty Paweł uczy, że przez chrzest przyoblekamy się w Chrystusa, wszczepiamy się w Niego. Stajemy się dziećmi Bożymi i zdobywamy prawo nazywania Boga najpiękniejszym słowem „Abba”, czyli Ojcze. Zjednoczeni z Chrystusem więcej

Gdzie szukać Chrystusa?, ks. Kazimierz Skwierawski
Chrystusa Zmartwychwstałego nie szuka się w grobie! Nie znalazły Go tam niewiasty, nie znaleźli Piotr i Jan. Nikt, kto szuka Jezusa w grobie, tam Go nie znajdzie. Nie znajdą Go także pielgrzymujący do Ziemi Świętej. On przychodzi do człowieka w swoim słowie i w swoim Ciele więcej