Wydrukuj tę stronę

WIELKI PIĄTEK


Szacunek dla krzyża, ks. Edward Staniek

Uczestniczymy w liturgii Wielkiego Piątku. W tym dniu Kościół nie sprawuje Eucharystii, czyli nie ponawia w sposób sakramentalny Ofiary Zbawiciela. Jednak cała liturgia dnia dzisiejszego oparta jest na schemacie liturgii mszalnej. Akt pokutny to chwila ciszy więcej

Krzyż Chrystusa wyrazem miłości, ks. Stanisław Saletnik
Krzyż wyraża miłość ofiarną do ostatnich granic: „Chrystus ogołocił samego, siebie przyjąwszy postać sługi”. Nasza ofiara krzyżowa rozłożona jest na wszystkie dni życia i na wszystkie akty naszej posługi bliźnim, rodzinie, ojczyźnie, społeczeństwu. W telewizji więcej

Kto się przejmuje jego losem?, ks. Kazimierz Skwierawski
Prorok Izajasz zadał nam istotne pytanie: „a kto się przejmuje Jego losem?” (53,8). Patrząc na własną twarz i analizując swoje wnętrze w świetle tajemnicy krzyża, pytajmy najpierw, czy przejmujemy się Chrystusowym losem? Czy pojmujemy, że okrucieństwa krzyża więcej